Menu Sluiten

Corona maatregelen

Mei 2022

Er zijn op dit moment geen beperkingen meer door corona-maatregelen.

24 februari 2022

Het moderamen is gisteren bijeen geweest om over de Corona versoepelingen te spreken, maar ook om nog eens goed na te denken over witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag.

Van diverse kanten heeft het moderamen signalen ontvangen dat de vieringen van deze bijzondere diensten (het Triduüm genaamd) niet handig zijn in de Galluskerk. Het moderamen is gevoelig voor deze signalen, maar wil daar zelf geen beslissing in nemen. Zo’n belangrijk onderwerp verdient een kerkenraadsbesluit. Hopelijk wordt e.e.a. begin volgende week duidelijk.

NOOT 27 februari 2022: Vieringen Triduüm niet in de Gallus- maar in de Martinikerk: klik HIER.

Wel heeft het moderamen besloten de diensten van 13, 20 en 27 maart in de Galluskerk plaats te laten vinden. Na wisseling van wintertijd naar zomertijd eind maart, gaan we weer naar de Martinikerk, met uitzondering van de laatste zondag van de maand, dan gaan we naar de Galluskerk.

De anderhalve meter maatregel is ook voor kerken vervallen, maar we willen nog wel enige terughoudendheid in acht nemen waar het gaat om onderlinge afstand en ventilatie. Daarom blijven de stoelen in de MK voorlopig nog wel uit elkaar staan, weliswaar met iets minder afstand van elkaar en met een gangpad in het midden.

In de Galluskerk wil het moderamen graag de genoemde data gebruiken om te bezien hoe de gemeente daar samen kan komen. Mochten er mensen zijn die nog wel de afstand in acht willen nemen, dan kunnen die op de laatste paar banken plaatsnemen in de Galluskerk.

Met betrekking tot de veiligheid willen we dat bij verplaatsingen nog wel een mondkapje gedragen wordt. Handen desinfecteren blijft belangrijk en in de Galluskerk gaan we nog niet uit volle borst zingen, maar vanwege de mindere ventilatie, zeer ingetogen.

Het meest actuele nieuws kunt u steeds hier op de website lezen.

De Martinikerk is met ingang van woensdag 26 januari opengesteld voor bezoekers tussen 11.00 en 14.00 uur.


Op dit moment gelden de volgende corona maatregelen tijdens kerkdiensten en andere activiteiten van onze gemeente in de kerkgebouwen:

  • Houd gepaste afstand; geef elkaar de ruimte
  • Draag een mondkapje tijdens het lopen in de kerk; zodra u op uw stoel zit, mag het mondkapje af
  • De stoelen in de kerk staan op afstand: personen uit hetzelfde huishouden kunnen naast elkaar zitten.
  • Ingetogen zingen mag, maar niet uit volle borst.