Menu Sluiten

Coventrygebed Angerlo en Doesburg

Bidden voor vrede en verzoening 

In 1981 riepen de Verenigde Naties 21 september uit tot ‘Internationale dag van de Vrede’. Bidden voor vrede en verzoening, dat gebeurt iedere vrijdag in ruim 150 steden, over de hele wereld, die geteisterd zijn door oorlogsgeweld.

Het Coventrygebed in Doesburg vindt plaats op de 1e en 3e vrijdag van de maand, in Angerlo op de 2e en 4e vrijdag van de maand van 12.30 tot 12.45 uur.
Graag zouden we wekelijks in beide kerken een gebed houden. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die dit gebed met ons mee willen helpen dragen. Meehelpen? Mail naar Gerda Borghardt.

Verzamelen bij binnenkomst

In Doesburg wordt binnen verzameld, net voorbij de ingang van de kerk. In Angerlo bij ‘Pioniersplek ‘Komdersuut’, Dorpsstraat 33.
Iedereen is hierbij van harte welkom.

Het Coventry-gebed UK

Dit vrijdaggebed is begonnen in Coventry dat tijdens de tweede wereldoorlog zwaar getroffen is. In de ruïnes van de vernietigde St. Michael-kathedraal zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in een kruisvorm lagen, later het ‘Cross of Nails’ genoemd. Daaruit is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn is aangesloten, Freetown in Sierra Leone en na 9/11 New York. Rond het middaguur vindt het vredesgebed plaats, in ieder land met een eigen thema. In Europa richt men zich vooral op het creëren van een leefbare veelkleurige interreligieuze samenleving en op probleemsituaties in ontwikkelingslanden. 

Kerkdiensten

Getekend door oorlogsgeweld

Onze gemeente heeft twee kerkgebouwen die de littekens van de oorlog in zich meedragen. Zowel de Galluskerk in Angerlo als de Martinikerk in Doesburg werden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vernield. 

Om die reden polste het Coventryberaad Nederland ons of wij ons niet willen aansluiten bij dit Beraad. In Nederland nemen de volgende kerken deel: het Oecumenisch Laurensberaad rond de Sint Laurenskerk in Rotterdam, het interkerkelijk Beraad Bezuiderhout in Den Haag, het Oecumenisch Citypastoraat samen met de Raad van Kerken in de Stevenskerk te Nijmegen, het Citypastoraat van de Nieuwe Kerk in Middelburg, de Walburgisbasiliek in Arnhem, het Citypastoraat in de Sint Lebuinuskerk in Deventer, Wageningen en Doetinchem en de Nederlandse Kerk Austin Friars in Londen. Onze kerkenraad reageerde instemmend op de vraag van het Coventryberaad, waarna het binnen de Raad van Kerken aan de orde kwam. Het mooiste is immers om dit Coventry-gebed in oecumenisch verband te kunnen oppakken. Vanuit diverse kerken werd daar ook positief op gereageerd.

Litanie van vrede en verzoening naar het gebed van Coventry

Waar in vrede wordt gezaaid brengt gerechtigheid haar vruchten voort
voor hen die vrede stichten (Jak. 3, 13-18)

De onverschilligheid die een muur optrekt tussen mij en jou, tussen arm en rijk,
God, vergeef het!

Het gebrek aan vertrouwen in mezelf, in de ander, in de liefde,
God, vergeef het!

Het gemak waarmee wij de schepping beschadigen en uitputten,
God, vergeef het!

Het gebrek aan solidariteit met gevangenen, ontheemden en vluchtelingen,
met hen die ziek zijn, eenzaam en verstoten,
God, vergeef het!

Het gebrek aan respect voor hen die anders zijn,
anders denken, anders voelen, anders geloven,
God, vergeef het!

De hoogmoed waarmee wij onszelf tot middelpunt maken
en daardoor anderen niet zien staan,
God, vergeef het!

Wees goed voor elkaar en vol medeleven:
vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
(Ef. 4:32).