Menu Sluiten

Zondagkoor ivm coronamaatregelen

Al sinds het begin van de coronamaatregelen is men vanuit de landelijke én plaatselijke kerk heel voorzichtig geweest met gemeentezang. Lange tijd mocht er door de gemeente niet gezongen worden. Ook cantorij- en koorrepetities lagen stil. Dit alles omdat niet bekend was (en is..) wat de invloed van zingen is op het verspreiden van het corona-virus.

Kerkdiensten

Door een groep van 14 enthousiaste mensen (het ‘zondagkoor’) is daarom ondersteuning geboden in het laten klinken van liederen in de erediensten. Bij toerbeurt kwamen mannen en vrouwen, in de op dat moment toegestane aantallen, kort repeteren en daarna direct zingen in de eredienst.
Dat gebeurde steeds in het koor van de kerk, soms met 6 personen, soms 4 en zelfs 4 weken niet. Steeds werd er goed gelet op de 1,5 meter afstand (en vaak zelfs een stuk meer).
Inmiddels mogen we weer zachtjes meezingen als gemeente en het aantal mensen dat per keer in het zondagskoor meezingt loopt ook weer wat op, tot zelfs 10 personen.

Uit de reacties uit de gemeente mogen we concluderen dat men deze inzet erg gewaardeerd heeft en nóg waardeert. Vooralsnog zal het zondagkoor ondersteuning blijven bieden; vooral bij nieuwe(re) liederen ervaart de kerkganger een muzikaal steuntje in de rug.